Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NLKM-1025)
Chi tiết
Giá bán : 7.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Yersin ( Mã BĐS : NLKM-1024)
Chi tiết
Giá bán : 12.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Lê Thánh Tôn ( Mã BĐS : NLKM-1023)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 330 m²
Diện tích ĐXD : 330 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : NLKM-1022)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : NLKM-1021)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 195 m²
Diện tích ĐXD : 195 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-1020)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : NLKM-1019)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 89 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Trần Nhân Tông ( Mã BĐS : NLKM-1018)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLKM-0982)
Chi tiết
Giá bán : 48 tỷ
Diện tích khuôn viên : 342 m²
Diện tích ĐXD : 342 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-0981)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-0980)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Nhà LK MT An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-0979)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 73 khách và không thành viên online