Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Khu Văn Hóa Thể Thao ( Mã BĐS : DLKM-0713)
Chi tiết
Giá bán : 8.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0711)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0710)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0709)
Chi tiết
Giá bán : 4.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Đa Minh ( Mã BĐS : DLKM-0708)
Chi tiết
Giá bán : 4.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0707)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0706)
Chi tiết
Giá bán : 6.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 108 m²
Diện tích ĐXD : 108 m²
Chi tiết
Đất LK MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : DLKM-0705)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 131 m²
Diện tích ĐXD : 131 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0704)
Chi tiết
Giá bán : 5.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK MT Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0703)
Chi tiết
Giá bán : 50 tỷ
Diện tích khuôn viên : 375 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DLKM-0702)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : DLKM-0692)
Chi tiết
Giá bán : 12.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 121 m²
Diện tích ĐXD : 121 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 25 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!