Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : DLKM-0443)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất LK MT Trần Anh Tông ( Mã BĐS : DLKM-0441)
Chi tiết
Giá bán : 6.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0440)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Trần Phú ( Mã BĐS : DLKM-0439)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : DLKM-0438)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Yersin ( Mã BĐS : DLKM-0437)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết
Đất LK HXH An Dương Vương ( Mã BĐS : DLKM-0436)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 69 m²
Diện tích ĐXD : 69 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : DLKM-0434)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Đất LK HXH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0433)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0423)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Huỳnh Tấn Phát ( Mã BĐS : DLKM-0422)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0421)
Chi tiết
Giá bán : 4.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 13 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!