Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DLKM-0627)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Đồi Thông Tin ( Mã BĐS : DLKM-0626)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Đất LK MT Trần Phú ( Mã BĐS : DLKM-0625)
Chi tiết
Giá bán : 80 tỷ
Diện tích khuôn viên : 670 m²
Diện tích ĐXD : 670 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0624)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : DLKM-0623)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0622)
Chi tiết
Giá bán : 6.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0621)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0620)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK MT Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0619)
Chi tiết
Giá bán : 13.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 139 m²
Diện tích ĐXD : 139 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Cổ Loa ( Mã BĐS : DLKM-0618)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 60 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0617)
Chi tiết
Giá bán : 4.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0616)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 83 khách và không thành viên online