Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT MT Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : DBTM-1380)
Chi tiết
Giá bán : 140 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 727 m²
Diện tích ĐXD : 977 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Nguyễn Hữu Cầu ( Mã BĐS : DBTM-1379)
Chi tiết
Giá bán : 9.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 262 m²
Diện tích ĐXD : 262 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-1378)
Chi tiết
Giá bán : 7.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Đất BT MT Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-1377)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1376)
Chi tiết
Giá bán : 4.74 tỷ
Diện tích khuôn viên : 262 m²
Diện tích ĐXD : 262 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trần Quý Cáp ( Mã BĐS : DBTM-1374)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 246 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-1373)
Chi tiết
Giá bán : 14.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 236 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-1372)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-1371)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Thành ( Mã BĐS : DBTM-1370)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 249 m²
Diện tích ĐXD : 249 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1369)
Chi tiết
Giá bán : 7.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 269 m²
Diện tích ĐXD : 269 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1368)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 3 580 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 58 khách và không thành viên online