Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DBTM-1251)
Chi tiết
Giá bán : 39 tỷ
Diện tích khuôn viên : 382 m²
Diện tích ĐXD : 382 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : DBTM-1250)
Chi tiết
Giá bán : 73.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 122 m²
Diện tích ĐXD : 1 122 m²
Chi tiết
Đất BT MT Tôn Thất Tùng ( Mã BĐS : DBTM-1249)
Chi tiết
Giá bán : 42 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 149 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đa Phú ( Mã BĐS : DBTM-1248)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 750 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1247)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 279 m²
Diện tích ĐXD : 279 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Xã Hiệp An ( Mã BĐS : DBTM-1246)
Chi tiết
Giá bán : 41 tỷ
Diện tích khuôn viên : 6 795 m²
Diện tích ĐXD : 255 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Thái Phiên ( Mã BĐS : DBTM-1245)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT HXH xã Tà Nung ( Mã BĐS : DBTM-1244)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 11 000 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-1243)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT MT xã Xuân Trường ( Mã BĐS : DBTM-1242)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 12 398 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH xã Xuân Trường ( Mã BĐS : DBTM-1241)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 653 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT MT xã Xuân Thọ ( Mã BĐS : DBTM-1240)
Chi tiết
Giá bán : 19.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 73 khách và không thành viên online