Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT HXH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DBTM-1546)
Chi tiết
Giá bán : 16.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 293 m²
Diện tích ĐXD : 293 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Tương Phố ( Mã BĐS : DBTM-1545)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 432 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : DBTM-1542)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 291 m²
Diện tích ĐXD : 264 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : DBTM-1541)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 527 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-1540)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 582 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT MT Y Dinh ( Mã BĐS : DBTM-1539)
Chi tiết
Giá bán : 1.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 78 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT MT Y Dinh ( Mã BĐS : DBTM-1538)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 000 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT MT Đa Phú ( Mã BĐS : DBTM-1537)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 879 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Đất BT MT Đa Phú ( Mã BĐS : DBTM-1536)
Chi tiết
Giá bán : 8.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DBTM-1535)
Chi tiết
Giá bán : 23.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất BT MT Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : DBTM-1520)
Chi tiết
Giá bán : 22.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 315 m²
Diện tích ĐXD : 315 m²
Chi tiết
Đất BT MT Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : DBTM-1519)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 338 m²
Diện tích ĐXD : 338 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 44 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!