Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0640)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 316 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH An Bình ( Mã BĐS : NBTM-0639)
Chi tiết
Giá bán : 12.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NBTM-0638)
Chi tiết
Giá bán : 110 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 000 m²
Diện tích ĐXD : 500 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0637)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 400 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trần Thái Tông ( Mã BĐS : NBTM-0636)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : NBTM-0635)
Chi tiết
Giá bán : 12.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 159 m²
Diện tích ĐXD : 159 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : NBTM-0634)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 496 m²
Diện tích ĐXD : 496 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NBTM-0633)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NBTM-0632)
Chi tiết
Giá bán : 5.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Nhà BT HXM Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0631)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Nhà BT HXM Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0630)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 214 m²
Diện tích ĐXD : 214 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0629)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 210 m²
Diện tích ĐXD : 210 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 81 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!