Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT MT Trạng Trình ( Mã BĐS : NBTM-0603)
Chi tiết
Giá bán : 29 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 189 m²
Diện tích ĐXD : 244 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH Đồi Phật Bà ( Mã BĐS : NBTM-0602)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 286 m²
Diện tích ĐXD : 286 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : NBTM-0601)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 428 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trần Quang Khải ( Mã BĐS : NBTM-0600)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 168 m²
Chi tiết
Nhà BT HXM Nguyễn Siêu ( Mã BĐS : NBTM-0599)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 133 m²
Diện tích ĐXD : 133 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Đankia ( Mã BĐS : NBTM-0597)
Chi tiết
Giá bán : 35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 477 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Công Chúa Ngọc Hân ( Mã BĐS : NBTM-0596)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH Golf Valley ( Mã BĐS : NBTM-0594)
Chi tiết
Giá bán : 34 tỷ
Diện tích khuôn viên : 290 m²
Diện tích ĐXD : 290 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NBTM-0592)
Chi tiết
Giá bán : 45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 482 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NBTM-0591)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 144 m²
Diện tích ĐXD : 144 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBTM-0590)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 337 m²
Diện tích ĐXD : 337 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hàn Thuyên ( Mã BĐS : NBTM-0589)
Chi tiết
Giá bán : 27 tỷ
Diện tích khuôn viên : 365 m²
Diện tích ĐXD : 365 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 45 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!