Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : DLKM-0767)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NLKM-1156)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 89 m²
Diện tích ĐXD : 89 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : NLKM-1155)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nhà Chung ( Mã BĐS : NLKM-1154)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 134 m²
Diện tích ĐXD : 134 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NLKM-1152)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 58 m²
Diện tích ĐXD : 58 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phan Như Thạch ( Mã BĐS : NLKM-1151)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DBTM-1546)
Chi tiết
Giá bán : 16.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 293 m²
Diện tích ĐXD : 293 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Tương Phố ( Mã BĐS : DBTM-1545)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 432 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : DBTM-1542)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 291 m²
Diện tích ĐXD : 264 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : DBTM-1541)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 527 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-1540)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 582 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT MT Y Dinh ( Mã BĐS : DBTM-1539)
Chi tiết
Giá bán : 1.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 78 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 55 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!