Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK MT Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : NLKM-0930)
Chi tiết
Giá bán : 23.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 184 m²
Diện tích ĐXD : 184 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLKM-0929)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mê Linh ( Mã BĐS : NLKM-0928)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 78 m²
Diện tích ĐXD : 78 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Yersin ( Mã BĐS : NLKM-0927)
Chi tiết
Giá bán : 8.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mê Linh ( Mã BĐS : NLKM-0926)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 78 m²
Diện tích ĐXD : 78 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Chi Lăng ( Mã BĐS : NLKM-0925)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 141 m²
Diện tích ĐXD : 141 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : NLKM-0924)
Chi tiết
Giá bán : 14.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0923)
Chi tiết
Giá bán : 17.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 130 m²
Diện tích ĐXD : 130 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DBTM-1251)
Chi tiết
Giá bán : 39 tỷ
Diện tích khuôn viên : 382 m²
Diện tích ĐXD : 382 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : DBTM-1250)
Chi tiết
Giá bán : 73.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 122 m²
Diện tích ĐXD : 1 122 m²
Chi tiết
Đất BT MT Tôn Thất Tùng ( Mã BĐS : DBTM-1249)
Chi tiết
Giá bán : 42 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 149 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đa Phú ( Mã BĐS : DBTM-1248)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 750 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 37 khách và không thành viên online