Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-1372)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-1371)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Thành ( Mã BĐS : DBTM-1370)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 249 m²
Diện tích ĐXD : 249 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1369)
Chi tiết
Giá bán : 7.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 269 m²
Diện tích ĐXD : 269 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1368)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 3 580 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : DBTM-1367)
Chi tiết
Giá bán : 35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 603 m²
Diện tích ĐXD : 603 m²
Chi tiết
Đất BT MT Tôn Thất Tùng ( Mã BĐS : DBTM-1366)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 537 m²
Diện tích ĐXD : 481 m²
Chi tiết
Đất BT MT Trần Quang Khải ( Mã BĐS : DBTM-1321)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 450 m²
Diện tích ĐXD : 450 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1320)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 319 m²
Diện tích ĐXD : 319 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-1319)
Chi tiết
Giá bán : 40 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 405 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DBTM-1318)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 253 m²
Diện tích ĐXD : 253 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-1317)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 204 m²
Diện tích ĐXD : 204 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 46 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!