Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0955)
Chi tiết
Giá bán : 9.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 308 m²
Diện tích ĐXD : 308 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Quang Khải ( Mã BĐS : ĐBT0954)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 204 m²
Diện tích ĐXD : 204 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : ĐBT0953)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 260 m²
Diện tích ĐXD : 243 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : ĐBT0952)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 262 m²
Diện tích ĐXD : 262 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : ĐBT0951)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Cù Chính Lan ( Mã BĐS : ĐBT0950)
Chi tiết
Giá bán : 9.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 703 m²
Diện tích ĐXD : 703 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0949)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 482 m²
Diện tích ĐXD : 298 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0948)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 328 m²
Diện tích ĐXD : 328 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0947)
Chi tiết
Giá bán : 12.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 755 m²
Diện tích ĐXD : 755 m²
Chi tiết
Đất BL KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐBT0945)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BL KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐBT0944)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BL KQH Nguyễn Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0943)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 265 m²
Diện tích ĐXD : 265 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT Hai Bà Trưng Giá bán : 11 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Nhà Mặt tiền Phù Đổng Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà 2MT Ngô Thì Nhậm Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 4.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Ngô Quyền Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyễn Trung Trực Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Thông Thiên Học Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Trần Nhật Duật Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ

Có 34 khách và không thành viên online