Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BL Hẻm Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT0918)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 721 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0917)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 306 m²
Diện tích ĐXD : 306 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : ĐBT0916)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 240 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Nguyễn Đình Quân ( Mã BĐS : ĐBT0914)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT0913)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 360 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0910)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 400 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập dự án An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0909)
Chi tiết
Giá bán : 6.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 449 m²
Diện tích ĐXD : 449 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0908)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 400 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0907)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 198 m²
Diện tích ĐXD : 198 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Nguyễn Khuyến ( Mã BĐS : ĐBT0906)
Chi tiết
Giá bán : 4.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 280 m²
Diện tích ĐXD : 280 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0904)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 725 m²
Diện tích ĐXD : 502 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Tô Hiệu ( Mã BĐS : ĐBT0901)
Chi tiết
Giá bán : 4.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 340 m²
Diện tích ĐXD : 340 m²
Chi tiết

Có 95 khách và không thành viên online