Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : ĐBT0936)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 413 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐBT0935)
Chi tiết
Giá bán : 4.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 338 m²
Diện tích ĐXD : 338 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0934)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 755 m²
Diện tích ĐXD : 755 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0933)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 258 m²
Diện tích ĐXD : 258 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH đường 3/4 ( Mã BĐS : ĐBT0931 )
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 307 m²
Diện tích ĐXD : 235 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐBT0926)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 382 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Mai Anh Đào ( Mã BĐS : ĐBT0925)
Chi tiết
Giá bán : 35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 238 m²
Diện tích ĐXD : 1 097 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0924)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 320 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : ĐBT0923)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 352 m²
Diện tích ĐXD : 352 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐBT0922)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 350 m²
Diện tích ĐXD : 253 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH đường 3/4 ( Mã BĐS : ĐBT0920)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 709 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Viện Hạt nhân ( Mã BĐS : ĐBT0919)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 315 m²
Diện tích ĐXD : 315 m²
Chi tiết

Có 84 khách và không thành viên online