Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập Hẻm Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT0736)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 154 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Lý Nam Đế ( Mã BĐS : ĐBT0734)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 550 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0731)
Chi tiết
Giá bán : 2.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Nguyễn Đình Quân ( Mã BĐS : ĐBT0730)
Chi tiết
Giá bán : 2.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 265 m²
Diện tích ĐXD : 265 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Lữ Gia ( Mã BĐS : ĐBT0729)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 718 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0728)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 236 m²
Diện tích ĐXD : 236 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐBT0726)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0725)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 159 m²
Diện tích ĐXD : 159 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : ĐBT0723)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 143 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Quang Trung ( Mã BĐS : ĐBT0721)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 240 m²
Diện tích ĐXD : 240 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Kim Đồng ( Mã BĐS : ĐBT0720)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 339 m²
Diện tích ĐXD : 339 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT0716)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 362 m²
Diện tích ĐXD : 126 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 46 khách và không thành viên online