Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập MT Kim Đồng ( Mã BĐS : ĐBT0819)
Chi tiết
Giá bán : 2.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 158 m²
Diện tích ĐXD : 158 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Cao Thắng ( Mã BĐS : ĐBT0818)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 269 m²
Diện tích ĐXD : 269 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Quang Khải ( Mã BĐS : ĐBT0817)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 286 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0816)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 235 m²
Diện tích ĐXD : 235 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐBT0815)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 233 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0814)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 178 m²
Diện tích ĐXD : 178 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH đường 3/4 ( Mã BĐS : ĐBT0813)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 445 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0812)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 298 m²
Diện tích ĐXD : 298 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Đinh Công Tráng ( Mã BĐS : ĐBT0810)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 040 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0808)
Chi tiết
Giá bán : 3.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 400 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0807)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 151 m²
Diện tích ĐXD : 151 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Golf Valley ( Mã BĐS : ĐBT0806)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 229 m²
Diện tích ĐXD : 229 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 63 khách và không thành viên online