Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT KQH VNC Hạt Nhân ( Mã BĐS : DBTM-1509)
Chi tiết
Giá bán : 26 tỷ
Diện tích khuôn viên : 279 m²
Diện tích ĐXD : 279 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1507)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 530 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-1506)
Chi tiết
Giá bán : 13.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 384 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1505)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 58 m²
Diện tích ĐXD : 58 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Nguyễn Hữu Cầu ( Mã BĐS : DBTM-1416)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 285 m²
Diện tích ĐXD : 285 m²
Chi tiết
Đất BT 2MT Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-1415)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 266 m²
Chi tiết
Đất BT MT Huyền Trân Công Chúa ( Mã BĐS : DBTM-1414)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 317 m²
Diện tích ĐXD : 317 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-1413)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 413 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-1412)
Chi tiết
Giá bán : 8.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 149 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-1411)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 207 m²
Diện tích ĐXD : 207 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Thành ( Mã BĐS : DBTM-1409)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 214 m²
Diện tích ĐXD : 214 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Bá Quát ( Mã BĐS : DBTM-1393)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 512 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 29 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!