Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT HXH Vạn Thành ( Mã BĐS : DBTM-1409)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 214 m²
Diện tích ĐXD : 214 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Bá Quát ( Mã BĐS : DBTM-1393)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 512 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đinh Tiên Hoàng ( Mã BĐS : DBTM-1392)
Chi tiết
Giá bán : 41 tỷ
Diện tích khuôn viên : 672 m²
Diện tích ĐXD : 672 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : DBTM-1391)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 204 m²
Diện tích ĐXD : 204 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : DBTM-1390)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-1389)
Chi tiết
Giá bán : 7.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : DBTM-1388)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT MT Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : DBTM-1380)
Chi tiết
Giá bán : 140 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 727 m²
Diện tích ĐXD : 977 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Nguyễn Hữu Cầu ( Mã BĐS : DBTM-1379)
Chi tiết
Giá bán : 9.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 262 m²
Diện tích ĐXD : 262 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-1378)
Chi tiết
Giá bán : 7.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Đất BT MT Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-1377)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1376)
Chi tiết
Giá bán : 4.74 tỷ
Diện tích khuôn viên : 262 m²
Diện tích ĐXD : 262 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 36 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!