Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập MT Xô Viết NT ( Mã BĐS : ĐBT1000)
Chi tiết
Giá bán : 21.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 717 m²
Diện tích ĐXD : 451 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : ĐBT0999)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 200 m²
Diện tích ĐXD : 800 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : ĐBT0998)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 352 m²
Diện tích ĐXD : 352 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT0997)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 308 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Đống Đa ( Mã BĐS : ĐBT0996)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 299 m²
Diện tích ĐXD : 189 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Yết Kiêu ( Mã BĐS : ĐBT0995)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 188 m²
Diện tích ĐXD : 188 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0993)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 652 m²
Diện tích ĐXD : 652 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : ĐBT0992)
Chi tiết
Giá bán : 13 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 300 m²
Diện tích ĐXD : 800 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0991)
Chi tiết
Giá bán : 4.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 184 m²
Diện tích ĐXD : 184 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : ĐBT0990)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 397 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0989)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 286 m²
Diện tích ĐXD : 205 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Mê Linh - Lâm Hà ( Mã BĐS : ĐBT0988)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 48 112 m²
Diện tích ĐXD : 1 200 m²
Chi tiết

Có 96 khách và không thành viên online