Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT0753)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 932 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0752)
Chi tiết
Giá bán : 2.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 305 m²
Diện tích ĐXD : 305 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Thái Phiên ( Mã BĐS : ĐBT0749)
Chi tiết
Giá bán : 16.558 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 688 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : ĐBT0748)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 288 m²
Diện tích ĐXD : 217 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Đống Đa ( Mã BĐS : ĐBT0745)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 463 m²
Diện tích ĐXD : 463 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0744)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 425 m²
Diện tích ĐXD : 282 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0743)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 292 m²
Diện tích ĐXD : 292 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0740)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 552 m²
Diện tích ĐXD : 552 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Hùng Vương ( Mã BĐS : ĐBT0738)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 151 m²
Diện tích ĐXD : 1 088 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hẻm Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT0736)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 154 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Lý Nam Đế ( Mã BĐS : ĐBT0734)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 550 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0731)
Chi tiết
Giá bán : 2.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 55 khách và không thành viên online