Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0924)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 320 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : ĐBT0923)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 352 m²
Diện tích ĐXD : 352 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐBT0922)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 350 m²
Diện tích ĐXD : 253 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH đường 3/4 ( Mã BĐS : ĐBT0920)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 709 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Viện Hạt nhân ( Mã BĐS : ĐBT0919)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 315 m²
Diện tích ĐXD : 315 m²
Chi tiết
Đất BL Hẻm Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT0918)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 721 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0917)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 306 m²
Diện tích ĐXD : 306 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : ĐBT0916)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 240 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Nguyễn Đình Quân ( Mã BĐS : ĐBT0914)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT0913)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 360 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0910)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 400 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập dự án An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0909)
Chi tiết
Giá bán : 6.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 449 m²
Diện tích ĐXD : 449 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT Hai Bà Trưng Giá bán : 11 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Nhà Mặt tiền Phù Đổng Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà 2MT Ngô Thì Nhậm Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 4.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Ngô Quyền Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyễn Trung Trực Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Thông Thiên Học Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Trần Nhật Duật Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ

Có 30 khách và không thành viên online