Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1292)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 156 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-1291)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 255 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Khu Văn Hóa - Thể Thao ( Mã BĐS : DBTM-1290)
Chi tiết
Giá bán : 10.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 264 m²
Diện tích ĐXD : 264 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1289)
Chi tiết
Giá bán : 11.525 tỷ
Diện tích khuôn viên : 231 m²
Diện tích ĐXD : 231 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DBTM-1288)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 347 m²
Diện tích ĐXD : 347 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Kim Đồng ( Mã BĐS : DBTM-1287)
Chi tiết
Giá bán : 30.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 909 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT MT Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DBTM-1286)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 134 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1285)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 231 m²
Diện tích ĐXD : 231 m²
Chi tiết
Đất BT MT Khe Sanh ( Mã BĐS : DBTM-1284)
Chi tiết
Giá bán : 42 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 027 m²
Diện tích ĐXD : 500 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : DBTM-1283)
Chi tiết
Giá bán : 18.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 419 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DBTM-1282)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DBTM-1281)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 235 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 18 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!