Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập MT Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0883)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 487 m²
Diện tích ĐXD : 298 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0882)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 214 m²
Diện tích ĐXD : 214 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0881)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 314 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Tô Hiệu ( Mã BĐS : ĐBT0878)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 340 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đường 3/4 ( Mã BĐS : ĐBT0877)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 401 m²
Diện tích ĐXD : 140 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐBT0875)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 212 m²
Diện tích ĐXD : 212 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Pasteur ( Mã BĐS : ĐBT0869)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 284 m²
Diện tích ĐXD : 284 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : ĐBT0868)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 266 m²
Diện tích ĐXD : 285 m²
Chi tiết
Đất BL 2MT Đinh Công Tráng ( Mã BĐS : ĐBT0864)
Chi tiết
Giá bán : 9.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 723 m²
Diện tích ĐXD : 723 m²
Chi tiết
Đất BL MT đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : ĐBT0863)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 556 m²
Diện tích ĐXD : 270 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT0860)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 233 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐBT0859)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 265 m²
Diện tích ĐXD : 265 m²
Chi tiết

Có 98 khách và không thành viên online