Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập MT Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBT0545)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 351 m²
Diện tích ĐXD : 351 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Trần Hưng Đạo ( Mã BĐS : NBT0544)
Chi tiết
Giá bán : 2.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 233 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBT0542)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBT0541)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 236 m²
Diện tích ĐXD : 225 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Võ Trường Toản ( Mã BĐS : NBT0540)
Chi tiết
Giá bán : 5.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 241 m²
Diện tích ĐXD : 241 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBT0539)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 230 m²
Diện tích ĐXD : 230 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0538)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 194 m²
Diện tích ĐXD : 194 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NBT0537)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 526 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Lý Thường Kiệt ( Mã BĐS : NBT0536)
Chi tiết
Giá bán : 8.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 128 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Lý Tự trọng ( Mã BĐS : NBT0535)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 134 m²
Diện tích ĐXD : 134 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBT0534)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 491 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BL đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : NBT0533)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 880 m²
Diện tích ĐXD : 171 m²
Chi tiết

Có 248 khách và không thành viên online