Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập MT Đống Đa ( Mã BĐS : NBT0557)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 456 m²
Diện tích ĐXD : 456 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Phù Đổng ( Mã BĐS : NBT0556)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 710 m²
Diện tích ĐXD : 390 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Pasteur ( Mã BĐS : NBT0555)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 203 m²
Diện tích ĐXD : 203 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBT0554)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 025 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : NBT0553)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 778 m²
Diện tích ĐXD : 778 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập KQH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : NBT0552)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 352 m²
Diện tích ĐXD : 352 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NBT0551)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 568 m²
Diện tích ĐXD : 568 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Nguyễn Trãi ( Mã BĐS : NBT0550)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 375 m²
Diện tích ĐXD : 375 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Trần Thái Tông ( Mã BĐS : NBT0549)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 408 m²
Diện tích ĐXD : 182 m²
Chi tiết
Nhà BL Huyền Trân Công Chúa ( Mã BĐS : NBT0548)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BL đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : NBT0547)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 749 m²
Diện tích ĐXD : 435 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Nguyễn Viết Xuân ( Mã BĐS : NBT0546)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 243 khách và không thành viên online