Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập MT Đống Đa ( Mã BĐS : NBT0557)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 456 m²
Diện tích ĐXD : 456 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBT0554)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 025 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : NBT0553)
Chi tiết
Giá bán : 29 tỷ
Diện tích khuôn viên : 778 m²
Diện tích ĐXD : 778 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập KQH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : NBT0552)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 352 m²
Diện tích ĐXD : 352 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập MT Nguyễn Trãi ( Mã BĐS : NBT0550)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 375 m²
Diện tích ĐXD : 375 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Trần Thái Tông ( Mã BĐS : NBT0549)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 408 m²
Diện tích ĐXD : 182 m²
Chi tiết
Nhà BL đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : NBT0547)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 749 m²
Diện tích ĐXD : 435 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBT0545)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 351 m²
Diện tích ĐXD : 351 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Trần Hưng Đạo ( Mã BĐS : NBT0544)
Chi tiết
Giá bán : 2.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 233 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBT0542)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Võ Trường Toản ( Mã BĐS : NBT0540)
Chi tiết
Giá bán : 5.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 241 m²
Diện tích ĐXD : 241 m²
Chi tiết
Nhà Biệt Lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0538)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 194 m²
Diện tích ĐXD : 194 m²
Chi tiết

Có 37 khách và không thành viên online