Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : ĐBT1030)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 206 m²
Diện tích ĐXD : 206 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Đặng Thái Thân ( Mã BĐS : ĐBT1029)
Chi tiết
Giá bán : 12.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 491 m²
Diện tích ĐXD : 286 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Yết Kiêu ( Mã BĐS : ĐBT1027)
Chi tiết
Giá bán : 4.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 185 m²
Diện tích ĐXD : 185 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Nguyễn An Ninh ( Mã BĐS : ĐBT1025)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 260 m²
Diện tích ĐXD : 260 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Cao Thắng ( Mã BĐS : ĐBT1024)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 281 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : ĐBT1023)
Chi tiết
Giá bán : 5.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 341 m²
Diện tích ĐXD : 341 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : ĐBT1021)
Chi tiết
Giá bán : 7.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 624 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐBT1020)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 445 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT1019)
Chi tiết
Giá bán : 7.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 528 m²
Diện tích ĐXD : 476 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT1018)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 037 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT1017)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 229 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT1015)
Chi tiết
Giá bán : 2.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 220 m²
Diện tích ĐXD : 220 m²
Chi tiết

Có 46 khách và không thành viên online