Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Hẻm Phạm Ngọc Thạch ( Mã BĐS : ĐLK0903)
Chi tiết
Giá bán : 1.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Đất LK Hẻm Phạm Ngọc Thạch ( Mã BĐS : ĐLK0901)
Chi tiết
Giá bán : 1.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0898)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : ĐLK0892)
Chi tiết
Giá bán : 3.05 tỷ
Diện tích khuôn viên : 117 m²
Diện tích ĐXD : 117 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH An Dương Vương ( Mã BĐS : ĐLK0888)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Nhà Chung ( Mã BĐS : ĐLK0887)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 42 m²
Diện tích ĐXD : 42 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0884)
Chi tiết
Giá bán : 1.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0879)
Chi tiết
Giá bán : 1.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 96 m²
Diện tích ĐXD : 96 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : ĐLK0878)
Chi tiết
Giá bán : 4.16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 130 m²
Diện tích ĐXD : 130 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH La Sơn Phu Tử ( Mã BĐS : ĐLK0875)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 108 m²
Diện tích ĐXD : 108 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : ĐLK0872)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 121 m²
Diện tích ĐXD : 121 m²
Chi tiết
Đất KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0911)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết

Có 249 khách và không thành viên online