Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT1042)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 182 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : ĐBT1041)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 188 m²
Diện tích ĐXD : 188 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT1040)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 105 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Hùng Vương ( Mã BĐS : ĐBT1039)
Chi tiết
Giá bán : 68 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 841 m²
Diện tích ĐXD : 1 700 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Mai Anh Đào ( Mã BĐS : ĐBT1038)
Chi tiết
Giá bán : 45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 238 m²
Diện tích ĐXD : 1 500 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT1037)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 400 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : ĐBT1036)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 359 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : ĐBT1035)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 257 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Măng Lin ( Mã BĐS : ĐBT1034)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 5 864 m²
Diện tích ĐXD : 1 000 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT1033)
Chi tiết
Giá bán : 4.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 319 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Lý Nam Đế ( Mã BĐS : ĐBT1032)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Mai Anh Đào ( Mã BĐS : ĐBT1031)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 218 m²
Diện tích ĐXD : 218 m²
Chi tiết

Có 25 khách và không thành viên online