Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập dự án An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0909)
Chi tiết
Giá bán : 6.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 449 m²
Diện tích ĐXD : 449 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0908)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 400 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0907)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 198 m²
Diện tích ĐXD : 198 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : ĐBT0905)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 292 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp MT Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT0742)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 14 620 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Trần Văn Côi ( Mã BĐS : ĐBT0759)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 3 565 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Nguyễn Khuyến ( Mã BĐS : ĐBT0906)
Chi tiết
Giá bán : 4.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 280 m²
Diện tích ĐXD : 280 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0904)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 725 m²
Diện tích ĐXD : 502 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : ĐBT0903)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 397 m²
Diện tích ĐXD : 397 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : ĐBT0902)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT0873)
Chi tiết
Giá bán : 2.18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 545 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Tô Hiệu ( Mã BĐS : ĐBT0901)
Chi tiết
Giá bán : 4.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 340 m²
Diện tích ĐXD : 340 m²
Chi tiết

Có 248 khách và không thành viên online