Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : ĐBT0951)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Cù Chính Lan ( Mã BĐS : ĐBT0950)
Chi tiết
Giá bán : 9.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 703 m²
Diện tích ĐXD : 703 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0949)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 482 m²
Diện tích ĐXD : 298 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0948)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 328 m²
Diện tích ĐXD : 328 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0947)
Chi tiết
Giá bán : 12.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 755 m²
Diện tích ĐXD : 755 m²
Chi tiết
Đất NN Nguyễn Đình Quân ( Mã BĐS : ĐBT0946)
Chi tiết
Giá bán : 1.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 287 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BL KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐBT0945)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BL KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐBT0944)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BL KQH Nguyễn Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0943)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 265 m²
Diện tích ĐXD : 265 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Đống Đa ( Mã BĐS : ĐBT0942)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 271 m²
Diện tích ĐXD : 271 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0941)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 342 m²
Diện tích ĐXD : 342 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hẻm Lữ Gia ( Mã BĐS : ĐBT0940)
Chi tiết
Giá bán : 2.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết

Có 65 khách và không thành viên online