Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập HXH 3 tháng 4 ( Mã BĐS : ĐBT0849)
Chi tiết
Giá bán : 5.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 378 m²
Diện tích ĐXD : 140 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : ĐBT0848)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 378 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0847)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0846)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 324 m²
Diện tích ĐXD : 324 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH 3 tháng 4 ( Mã BĐS : ĐBT0845)
Chi tiết
Giá bán : 4.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 461 m²
Diện tích ĐXD : 461 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0844)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 308 m²
Diện tích ĐXD : 308 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Yersin ( Mã BĐS : ĐBT0843)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐBT0842)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0841)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 261 m²
Diện tích ĐXD : 261 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Viện Hạt nhân ( Mã BĐS : ĐBT0840)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 216 m²
Diện tích ĐXD : 216 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : ĐBT0839)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 368 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0838)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 523 m²
Diện tích ĐXD : 523 m²
Chi tiết

Có 89 khách và không thành viên online