Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBT0614)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 218 m²
Diện tích ĐXD : 218 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0613)
Chi tiết
Giá bán : 4.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBT0612)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 300 m²
Diện tích ĐXD : 362 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NBT0611)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 400 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Nhà Biệt thự MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NBT0610)
Chi tiết
Giá bán : 32 tỷ
Diện tích khuôn viên : 631 m²
Diện tích ĐXD : 520 m²
Chi tiết
Nhà KQH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NLK-KQH2536)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 57 m²
Diện tích ĐXD : 57 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLK-KQH2535)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà KQH Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : NLK-KQH2525 )
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Nhà KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLK-KQH2524)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK-KQH2522)
Chi tiết
Giá bán : 10.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà KQH Yersin ( Mã BĐS : NLK-KQH2489 )
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK-KQH2488)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết

Có 43 khách và không thành viên online