Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1003)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1001)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 109 m²
Diện tích ĐXD : 109 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Hàn Thuyên ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0999)
Chi tiết
Giá bán : 3.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0993)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Bà Triệu ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0991)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Mê Linh ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0989)
Chi tiết
Giá bán : 3.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Yết Kiêu ( Mã BĐS : NBT0636)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 192 m²
Diện tích ĐXD : 192 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBT0635)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 943 m²
Diện tích ĐXD : 673 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : NBT0634)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 162 m²
Diện tích ĐXD : 162 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBT0632)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 218 m²
Diện tích ĐXD : 218 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Lê Lai ( Mã BĐS : NBT0630)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 55 m²
Diện tích ĐXD : 55 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH Đống Đa ( Mã BĐS : NBT0628)
Chi tiết
Giá bán : 14.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 421 m²
Diện tích ĐXD : 421 m²
Chi tiết

Có 32 khách và không thành viên online