Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK2409)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK2407)
Chi tiết
Giá bán : 7.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 78 m²
Diện tích ĐXD : 78 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Văn Cừ ( Mã BĐS : NLK2403)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Nhà hẻm Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2401)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà hẻm XH Thi Sách ( Mã BĐS : NLK2395)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà hẻm XH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2392)
Chi tiết
Giá bán : 8.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 115 m²
Chi tiết
Nhà mặt tiền Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2388)
Chi tiết
Giá bán : 9.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Nhà hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2373)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 60 m²
Diện tích ĐXD : 60 m²
Chi tiết
Nhà mặt tiền Chi Lăng ( Mã BĐS : NLK2372)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 161 m²
Diện tích ĐXD : 161 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2470)
Chi tiết
Giá bán : 5.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 56 m²
Diện tích ĐXD : 56 m²
Chi tiết
Nhà KQH An Sơn ( Mã BĐS : NLK-KQH2466)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà KQH Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : NLK-KQH2444)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết

Có 62 khách và không thành viên online