Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0893)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0891)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0890)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0886)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 144 m²
Diện tích ĐXD : 144 m²
Chi tiết
Đất KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0885)
Chi tiết
Giá bán : 4.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 87 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Đất Liên kế KQH Hàn Thuyên ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0880)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0883)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 487 m²
Diện tích ĐXD : 298 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0882)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 214 m²
Diện tích ĐXD : 214 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0881)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 314 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT0879)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 800 m²
Diện tích ĐXD : 394 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Tô Hiệu ( Mã BĐS : ĐBT0878)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 340 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đường 3/4 ( Mã BĐS : ĐBT0877)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 401 m²
Diện tích ĐXD : 140 m²
Chi tiết

Có 249 khách và không thành viên online