Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2507)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 45 m²
Diện tích ĐXD : 45 m²
Chi tiết
Nhà MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2502)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NLK2501)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2499)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 173 m²
Diện tích ĐXD : 173 m²
Chi tiết
Nhà 2MT Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : NLK2498)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Nhà MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2497)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Nhà HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2495)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 119 m²
Diện tích ĐXD : 119 m²
Chi tiết
Nhà HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLK2493)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà HXH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2492)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Trần Nhật Duật ( Mã BĐS : NLK2491)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 57 m²
Diện tích ĐXD : 57 m²
Chi tiết
Nhà MT đường 3/2 ( Mã BĐS : NLK2490)
Chi tiết
Giá bán : 28.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Nhà HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2487)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 125 m²
Diện tích ĐXD : 125 m²
Chi tiết

Có 30 khách và không thành viên online