Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0876)
Chi tiết
Giá bán : 3.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 264 m²
Diện tích ĐXD : 212 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐBT0875)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 212 m²
Diện tích ĐXD : 212 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0874)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 500 m²
Diện tích ĐXD : 258 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0872)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0871)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 580 m²
Diện tích ĐXD : 580 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Golf Valley ( Mã BĐS : ĐBT0870 )
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 345 m²
Diện tích ĐXD : 345 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH Golf Valley ( Mã BĐS : NBT0565)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 345 m²
Diện tích ĐXD : 345 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Gio An ( Mã BĐS : NBT0564)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 660 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBT0563)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 288 m²
Diện tích ĐXD : 288 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0561)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 312 m²
Diện tích ĐXD : 104 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trần Quang Diệu ( Mã BĐS : NBT0560)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 495 m²
Diện tích ĐXD : 219 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Mai Anh Đào ( Mã BĐS : NBT0559)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 256 m²
Diện tích ĐXD : 256 m²
Chi tiết

Có 57 khách và không thành viên online