Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0606)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0605)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0604)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0603)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : DLKM-0602)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : DLKM-0601)
Chi tiết
Giá bán : 20.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 240 m²
Diện tích ĐXD : 240 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0600)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 126 m²
Diện tích ĐXD : 126 m²
Chi tiết
Đất LK MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0599)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0598)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0905)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLKM-0904)
Chi tiết
Giá bán : 4.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 40 m²
Diện tích ĐXD : 40 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-0903)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 58 m²
Diện tích ĐXD : 58 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 40 khách và không thành viên online