Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NBTM-0534)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 301 m²
Diện tích ĐXD : 301 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0533)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0532)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0531)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Đất LK HXH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0572)
Chi tiết
Giá bán : 4.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 96 m²
Diện tích ĐXD : 96 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0571)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất BT MT Nguyễn Hoàng ( Mã BĐS : DBTM-1121)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT 2MT Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-1120)
Chi tiết
Giá bán : 40 tỷ
Diện tích khuôn viên : 931 m²
Diện tích ĐXD : 931 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : DBTM-1119)
Chi tiết
Giá bán : 7.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 239 m²
Diện tích ĐXD : 239 m²
Chi tiết
Đất BT HXH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1118)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 298 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-1117)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 117 m²
Diện tích ĐXD : 117 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Mai Xuân Thưởng ( Mã BĐS : DBTM-1116)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 308 m²
Diện tích ĐXD : 308 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 32 khách và không thành viên online