Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Hẻm Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2278)
Chi tiết
Giá bán : 1.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 40 m²
Diện tích ĐXD : 40 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2277)
Chi tiết
Giá bán : 2.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà MT Ma Trang Sơn ( Mã BĐS : NLK2276)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 133 m²
Diện tích ĐXD : 133 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2275)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 123 m²
Diện tích ĐXD : 123 m²
Chi tiết
Nhà MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2273)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 958 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Nhà MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLK2271)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 139 m²
Diện tích ĐXD : 139 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2270)
Chi tiết
Giá bán : 1.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 31 m²
Diện tích ĐXD : 31 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK2266)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : NLK2265)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Nhà MT Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NLK2264)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 165 m²
Diện tích ĐXD : 165 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Thi Sách ( Mã BĐS : NLK2262)
Chi tiết
Giá bán : 1.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 61 m²
Diện tích ĐXD : 61 m²
Chi tiết
Nhà MT Ma Trang Sơn ( Mã BĐS : NLK2261)
Chi tiết
Giá bán : 2.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.15 tỷ
Chi tiết Đất KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.1 tỷ
Chi tiết Đất KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.2 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất KQH An Sơn Giá bán : 2.5 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.2 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.5 tỷ
Chi tiết Đất KQH Nguyễn Công Trứ Giá bán : 4.1 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 1.83 tỷ
Chi tiết Đất KQH Nguyễn Hữu Cầu Giá bán : 900 triệu
Chi tiết Nhà KQH Nguyễn Công Trứ Giá bán : 5.7 tỷ

Có 44 khách và không thành viên online