Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Liên kế MT Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2166)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 138 m²
Diện tích ĐXD : 138 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2158)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2156)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà LK Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK2155)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 314 m²
Diện tích ĐXD : 314 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Xuân An ( Mã BĐS : NLK2148)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 353 m²
Diện tích ĐXD : 353 m²
Chi tiết
Nhà LK Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLK2143)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2140)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 196 m²
Diện tích ĐXD : 196 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2137)
Chi tiết
Giá bán : 1.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 42 m²
Diện tích ĐXD : 42 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLK-KQH2090)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2114)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 92 m²
Diện tích ĐXD : 92 m²
Chi tiết
Nhà MT Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2104)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 530 m²
Diện tích ĐXD : 530 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Thiện Ý ( Mã BĐS : NLK2103)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 193 khách và không thành viên online