Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Mặt tiền Nhà Chung ( Mã BĐS : NLK2202)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 286 m²
Diện tích ĐXD : 286 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NLK2188)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLK2187)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 265 m²
Diện tích ĐXD : 265 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2177)
Chi tiết
Giá bán : 60 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : NLK2176)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK2175)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 136 m²
Diện tích ĐXD : 136 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2171)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLK2170)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 66 m²
Diện tích ĐXD : 66 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NLK2167)
Chi tiết
Giá bán : 1.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 170 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế MT Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2166)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 138 m²
Diện tích ĐXD : 138 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phù Đổng ( Mã BĐS : NLK2158)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Nhà LK Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK2155)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 314 m²
Diện tích ĐXD : 314 m²
Chi tiết

Có 20 khách và không thành viên online