Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2416)
Chi tiết
Giá bán : 6.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NLK-KQH2414)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK-KQH2384)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 126 m²
Diện tích ĐXD : 126 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK-KQH2378)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK-KQH2365)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Tô Ngọc Vân ( Mã BĐS : NLK-KQH2356)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2341)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 44 m²
Diện tích ĐXD : 44 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Hải Thượng ( Mã BĐS : NLK-KQH2339)
Chi tiết
Giá bán : 10.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Trần Lê ( Mã BĐS : NLK-KQH2336)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK-KQH2319)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2317)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 61 m²
Diện tích ĐXD : 61 m²
Chi tiết
Nhà KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK-KQH2304)
Chi tiết
Giá bán : 5.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 431 khách và không thành viên online