Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Hẻm Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2283)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Chu Văn An ( Mã BĐS : NLK2282)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2280)
Chi tiết
Giá bán : 3.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Nhà 2 Mặt tiền Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2279)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 127 m²
Diện tích ĐXD : 127 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyễn Khuyến ( Mã BĐS : NLK-KQH2274)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK-KQH2263)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH An Sơn ( Mã BĐS : NLK-KQH2250)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NLK-KQH2236)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 49 m²
Diện tích ĐXD : 49 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Yersin ( Mã BĐS : NLK-KQH2220)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 87 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NLK-KQH2217)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NLK-KQH2215)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Yersin ( Mã BĐS : NLK-KQH2211)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết

Có 24 khách và không thành viên online