Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Liên kế Chu Văn An ( Mã BĐS : NLK2282)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà 2 Mặt tiền Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2279)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 127 m²
Diện tích ĐXD : 127 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyễn Khuyến ( Mã BĐS : NLK-KQH2274)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK-KQH2263)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Yersin ( Mã BĐS : NLK-KQH2220)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 87 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Nhà MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2273)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 958 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Nhà MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLK2271)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 139 m²
Diện tích ĐXD : 139 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2270)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 31 m²
Diện tích ĐXD : 31 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK2266)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà MT Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NLK2264)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 165 m²
Diện tích ĐXD : 165 m²
Chi tiết
Nhà MT Ma Trang Sơn ( Mã BĐS : NLK2261)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Hải Thượng ( Mã BĐS : NLK2254)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 244 khách và không thành viên online