Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Hẻm Đào Duy Từ ( Mã BĐS : NLK2483)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Nhà LK Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NLK2482)
Chi tiết
Giá bán : 2.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Nhà MT đường 3/2 ( Mã BĐS : NLK2481)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 96 m²
Diện tích ĐXD : 96 m²
Chi tiết
Nhà MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2479)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 186 m²
Diện tích ĐXD : 186 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2476)
Chi tiết
Giá bán : 4.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 150 m²
Diện tích ĐXD : 150 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2474)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2473)
Chi tiết
Giá bán : 17.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 136 m²
Diện tích ĐXD : 136 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Yersin ( Mã BĐS : NLK2471)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 45 m²
Diện tích ĐXD : 45 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2469)
Chi tiết
Giá bán : 11.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 118 m²
Diện tích ĐXD : 118 m²
Chi tiết
Nhà HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : NLK2467)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà 2 MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2465)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 59 m²
Diện tích ĐXD : 59 m²
Chi tiết
Nhà MT Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2456)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 297 m²
Diện tích ĐXD : 297 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT Hai Bà Trưng Giá bán : 11 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Nhà Mặt tiền Phù Đổng Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà 2MT Ngô Thì Nhậm Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 4.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Ngô Quyền Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Nguyễn Trung Trực Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Thông Thiên Học Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Trần Nhật Duật Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ

Có 35 khách và không thành viên online