Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Hẻm XH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2239)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2238)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Nhà MT Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : NLK2237)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2235)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2234)
Chi tiết
Giá bán : 2.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLK2233)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 122 m²
Diện tích ĐXD : 122 m²
Chi tiết
Nhà MT Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : NLK2231)
Chi tiết
Giá bán : 1.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Nhà MT Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : NLK2229)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 115 m²
Chi tiết
Nhà MT Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLK2225)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà MT Thủ Khoa Huân ( Mã BĐS : NLK2224)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 57 m²
Diện tích ĐXD : 57 m²
Chi tiết
Nhà MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2221)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 69 m²
Diện tích ĐXD : 69 m²
Chi tiết
Nhà MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLK2216)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.15 tỷ
Chi tiết Đất KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.1 tỷ
Chi tiết Đất KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.2 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất KQH An Sơn Giá bán : 2.5 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.2 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.5 tỷ
Chi tiết Đất KQH Nguyễn Công Trứ Giá bán : 4.1 tỷ
Chi tiết Đất KQH Ngô Quyền Giá bán : 1.83 tỷ
Chi tiết Đất KQH Nguyễn Hữu Cầu Giá bán : 900 triệu
Chi tiết Nhà KQH Nguyễn Công Trứ Giá bán : 5.7 tỷ

Có 39 khách và không thành viên online