Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà 2 Mặt tiền Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : NLK2326)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLK2322)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 147 m²
Diện tích ĐXD : 147 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NLK2315)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 248 m²
Diện tích ĐXD : 248 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Cổ Loa ( Mã BĐS : NLK2308)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 115 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2302)
Chi tiết
Giá bán : 6.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 139 m²
Diện tích ĐXD : 139 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLK2301)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 145 m²
Diện tích ĐXD : 145 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK2294)
Chi tiết
Giá bán : 28 tỷ
Diện tích khuôn viên : 159 m²
Diện tích ĐXD : 159 m²
Chi tiết
Nhà Mặt tiền Thi Sách ( Mã BĐS : NLK2292)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 165 m²
Diện tích ĐXD : 165 m²
Chi tiết
Nhà Hẻm XH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLK2285)
Chi tiết
Giá bán : 2.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 50 m²
Diện tích ĐXD : 50 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế Chu Văn An ( Mã BĐS : NLK2282)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyễn Khuyến ( Mã BĐS : NLK-KQH2274)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLK-KQH2263)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 431 khách và không thành viên online