BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Khu Văn Hóa Thể Thao ( Mã BĐS : DLKM-0713)
Chi tiết
Giá bán : 8.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0711)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0710)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0709)
Chi tiết
Giá bán : 4.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Đa Minh ( Mã BĐS : DLKM-0708)
Chi tiết
Giá bán : 4.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0707)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0706)
Chi tiết
Giá bán : 6.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 108 m²
Diện tích ĐXD : 108 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Ngô Thì Nhậm ( Mã BĐS : NLKM-1051)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : NLKM-1050)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-1048)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : NLKM-1047)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 104 m²
Diện tích ĐXD : 104 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : NLKM-1046)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 195 m²
Diện tích ĐXD : 195 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 22 khách và không thành viên online