BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBTM-0080)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 343 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : NBTM-0079)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 839 m²
Diện tích ĐXD : 530 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Yersin ( Mã BĐS : NBTM-0078)
Chi tiết
Giá bán : 18.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 345 m²
Diện tích ĐXD : 345 m²
Chi tiết
Nhà BT 2MT Mai Anh Đào ( Mã BĐS : NBTM-0077)
Chi tiết
Giá bán : 50 tỷ
Diện tích khuôn viên : 456 m²
Diện tích ĐXD : 445 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH VNC Hạt Nhân ( Mã BĐS : NBTM-0076)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 229 m²
Diện tích ĐXD : 229 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH Mai Xuân Thưởng ( Mã BĐS : NBTM-0075)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 301 m²
Diện tích ĐXD : 301 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : NBTM-0074)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 315 m²
Diện tích ĐXD : 211 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-0159)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 59 m²
Diện tích ĐXD : 59 m²
Chi tiết
Nhà LK 2MT Trương Công Định ( Mã BĐS : NLKM-0158)
Chi tiết
Giá bán : 115 tỷ
Diện tích khuôn viên : 482 m²
Diện tích ĐXD : 482 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : NLKM-0157)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLKM-0156)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0155)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà BT HXH Hoàng Hoa Thám Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Ngô Tất Tố Giá bán : 16 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Yersin Giá bán : 18.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT 2MT Mai Anh Đào Giá bán : 50 tỷ
Chi tiết Nhà BT KQH VNC Hạt Nhân Giá bán : 15 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi Giá bán : 15.5 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Trần Khánh Dư Giá bán : 9.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Trương Văn Hoàn Giá bán : 6.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Cổ Loa Giá bán : 5.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK HXM Hai Bà Trưng Giá bán : 3.15 tỷ
Chi tiết Nhà LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 6.5 tỷ

Có 58 khách và không thành viên online