BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK MT Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NLKM-0040)
Chi tiết
Giá bán : 15.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 172 m²
Diện tích ĐXD : 172 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Mai Hoa Thôn ( Mã BĐS : NLKM-0039)
Chi tiết
Giá bán : 5.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NLKM-0038)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : NLKM-0037)
Chi tiết
Giá bán : 45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 415 m²
Diện tích ĐXD : 415 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NLKM-0036)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : DLKM-0046)
Chi tiết
Giá bán : 10.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 143 m²
Diện tích ĐXD : 143 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : DLKM-0045)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0044)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 185 m²
Diện tích ĐXD : 185 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Yersin ( Mã BĐS : DLKM-0043)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0042)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 124 m²
Diện tích ĐXD : 124 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DLKM-0041)
Chi tiết
Giá bán : 2.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0040)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà LK MT Lý Nam Đế Giá bán : 15.8 tỷ
Chi tiết Nhà LK HXH Mai Hoa Thôn Giá bán : 5.9 tỷ
Chi tiết Nhà LK HXH Vạn Hạnh Giá bán : 5.8 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Mạc Đỉnh Chi Giá bán : 45 tỷ
Chi tiết Nhà LK KQH Hoàng Văn Thụ Giá bán : 15 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Yersin Giá bán : 5.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Vạn Hạnh Giá bán : 2.75 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Đất LK Lê Thánh Tôn Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.8 tỷ

Có 30 khách và không thành viên online