Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXM Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0098)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 139 m²
Diện tích ĐXD : 139 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Huỳnh Tấn Phát ( Mã BĐS : DLKM-0096)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Chí Thanh ( Mã BĐS : DLKM-0082)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 225 m²
Diện tích ĐXD : 225 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0081)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 338 m²
Diện tích ĐXD : 236 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0078)
Chi tiết
Giá bán : 9.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 280 m²
Diện tích ĐXD : 280 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : DLKM-0073)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0065)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0063)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 87 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Đất LK MT Cổ Loa ( Mã BĐS : DLKM-0059)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 181 m²
Diện tích ĐXD : 181 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : DLKM-0046)
Chi tiết
Giá bán : 10.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 143 m²
Diện tích ĐXD : 143 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : DLKM-0045)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0039)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 35 khách và không thành viên online