Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Hải Thượng ( Mã BĐS : DLKM-0155)
Chi tiết
Giá bán : 6.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : DLKM-0153)
Chi tiết
Giá bán : 39 tỷ
Diện tích khuôn viên : 490 m²
Diện tích ĐXD : 490 m²
Chi tiết
Đất LK MT An Dương Vương ( Mã BĐS : DLKM-0152)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất LK MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0147)
Chi tiết
Giá bán : 35.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 327 m²
Diện tích ĐXD : 327 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0137)
Chi tiết
Giá bán : 2.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Đất LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0134)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 184 m²
Diện tích ĐXD : 184 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0133)
Chi tiết
Giá bán : 3.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Hữu Cầu ( Mã BĐS : DLKM-0126)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Huỳnh Tấn Phát ( Mã BĐS : DLKM-0121)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0115)
Chi tiết
Giá bán : 4.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 131 m²
Diện tích ĐXD : 131 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0112)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 186 m²
Diện tích ĐXD : 186 m²
Chi tiết
Đất LK MT Thông Thiên Học ( Mã BĐS : DLKM-0109)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 147 m²
Diện tích ĐXD : 147 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 28 khách và không thành viên online