Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : DLKM-0268)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 373 m²
Diện tích ĐXD : 373 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0267)
Chi tiết
Giá bán : 7.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 207 m²
Diện tích ĐXD : 207 m²
Chi tiết
Đất LK MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : DLKM-0232)
Chi tiết
Giá bán : 29 tỷ
Diện tích khuôn viên : 251 m²
Diện tích ĐXD : 251 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0187)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 212 m²
Diện tích ĐXD : 181 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : DLKM-0172)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : DLKM-0171)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : DLKM-0170)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Đất LK MT Trần Anh Tông ( Mã BĐS : DLKM-0169)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0161)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : DLKM-0160)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 131 m²
Diện tích ĐXD : 131 m²
Chi tiết
Đất LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0159)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0158)
Chi tiết
Giá bán : 4.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 37 khách và không thành viên online