Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0087)
Chi tiết
Giá bán : 6.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 123 m²
Diện tích ĐXD : 112 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Yersin ( Mã BĐS : DLKM-0086)
Chi tiết
Giá bán : 6.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Chí Thanh ( Mã BĐS : DLKM-0082)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 225 m²
Diện tích ĐXD : 225 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0081)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 338 m²
Diện tích ĐXD : 236 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0078)
Chi tiết
Giá bán : 9.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 280 m²
Diện tích ĐXD : 280 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0077)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : DLKM-0073)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0069)
Chi tiết
Giá bán : 3.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : DLKM-0068)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Đất LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0067)
Chi tiết
Giá bán : 6.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0065)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0063)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 87 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 53 khách và không thành viên online