Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Đào Duy Từ ( Mã BĐS : DLKM-0642)
Chi tiết
Giá bán : 4.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0641)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0640)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0639)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất LK MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : DLKM-0638)
Chi tiết
Giá bán : 49 tỷ
Diện tích khuôn viên : 275 m²
Diện tích ĐXD : 275 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0637)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : DLKM-0636)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK MT Trần Anh Tông ( Mã BĐS : DLKM-0635)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0634)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0633)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0632)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Đất LK MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0631)
Chi tiết
Giá bán : 22.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 203 m²
Diện tích ĐXD : 203 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 19 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!