Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0044)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 185 m²
Diện tích ĐXD : 185 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Yersin ( Mã BĐS : DLKM-0043)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0039)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0038)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Đất LK Lê Thánh Tôn ( Mã BĐS : DLKM-0035)
Chi tiết
Giá bán : 2.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK MT Đa Minh ( Mã BĐS : DLKM-0033)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 106 m²
Diện tích ĐXD : 106 m²
Chi tiết
Đất LK Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : DLKM-0029)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 60 m²
Diện tích ĐXD : 60 m²
Chi tiết
Đất LK 2 Mặt tiền Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : ĐLK0840)
Chi tiết
Giá bán : 40 tỷ
Diện tích khuôn viên : 415 m²
Diện tích ĐXD : 415 m²
Chi tiết
Đất LK MT Phạm Ngũ Lão ( Mã BĐS : DLKM-0021)
Chi tiết
Giá bán : 33.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 276 m²
Diện tích ĐXD : 276 m²
Chi tiết
Đất LK Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0019)
Chi tiết
Giá bán : 3.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0017)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Đất LK Thông Thiên Học ( Mã BĐS : DLKM-0012)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất BT KQH An Sơn Giá bán : 8.2 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH An Sơn Giá bán : 7.5 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH Lý Nam Đế Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Lý Nam Đế Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Bạch Đằng Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Đống Đa Giá bán : 5.4 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH Hàn Thuyên Giá bán : 15 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH An Sơn Giá bán : 3.5 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Hoàng Hoa Thám Giá bán : 10 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Ngô Gia Tự Giá bán : 6 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Măng Lin Giá bán : 4.75 tỷ
Chi tiết Đất BT MT Măng Lin Giá bán : 9.25 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Trạng Trình Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Vạn Hạnh Giá bán : 7.3 tỷ

Có 68 khách và không thành viên online