Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK Hẻm XH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK0748)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Đất LK Hẻm XH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK0746)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK Hẻm Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : ĐLK0741)
Chi tiết
Giá bán : 1.98 tỷ
Diện tích khuôn viên : 221 m²
Diện tích ĐXD : 221 m²
Chi tiết
Đất LK Mặt tiền Chu Văn An ( Mã BĐS : ĐLK0728)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 220 m²
Diện tích ĐXD : 220 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyễn Khuyến ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0725)
Chi tiết
Giá bán : 2.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 92 m²
Diện tích ĐXD : 92 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0718)
Chi tiết
Giá bán : 1.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0714)
Chi tiết
Giá bán : 1.05 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0712)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0710)
Chi tiết
Giá bán : 1.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết
Đất LK-KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0708)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất KQH Đồi Thông tin ( Mã BĐS : ĐLK0723)
Chi tiết
Giá bán : 1.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 141 m²
Diện tích ĐXD : 141 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐLK0717)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 248 m²
Diện tích ĐXD : 248 m²
Chi tiết

Có 63 khách và không thành viên online