Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : DLKM-0399)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0397)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0396)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK HXM Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : DLKM-0395)
Chi tiết
Giá bán : 2.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 56 m²
Diện tích ĐXD : 56 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0394)
Chi tiết
Giá bán : 3.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0390)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Đất LK HXM Thông Thiên Học ( Mã BĐS : DLKM-0388)
Chi tiết
Giá bán : 6.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Đất LK MT Ma Trang Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0386)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Hữu Cầu ( Mã BĐS : DLKM-0383)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Đất LK MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0382)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0431)
Chi tiết
Giá bán : 7.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 142 m²
Diện tích ĐXD : 142 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DLKM-0430)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 40 khách và không thành viên online