Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK1006)
Chi tiết
Giá bán : 4.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 73 m²
Diện tích ĐXD : 73 m²
Chi tiết
Đất LK Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK1002)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 261 m²
Diện tích ĐXD : 261 m²
Chi tiết
Đất LK Đồng Tâm ( Mã BĐS : ĐLK1000)
Chi tiết
Giá bán : 3.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 137 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Đất LK Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : ĐLK0997)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 45 m²
Diện tích ĐXD : 45 m²
Chi tiết
Đất LK Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : ĐLK0996)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất LK Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : ĐLK0995)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 700 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất LK Thông Thiên Học ( Mã BĐS : ĐLK0994)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Trần Phú ( Mã BĐS : ĐLK0990)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Hải Thượng ( Mã BĐS : ĐLK0988)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Đất LK Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐLK0986)
Chi tiết
Giá bán : 6.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 166 m²
Diện tích ĐXD : 166 m²
Chi tiết
Đất LK Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0979)
Chi tiết
Giá bán : 1.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Đất LK Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : ĐLK0978)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 388 khách và không thành viên online