Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK MT Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0687)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn An Ninh ( Mã BĐS : DLKM-0666)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn An Ninh ( Mã BĐS : DLKM-0665)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn An Ninh ( Mã BĐS : DLKM-0664)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : DLKM-0663)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 43 m²
Diện tích ĐXD : 43 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : DLKM-0662)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Yersin ( Mã BĐS : DLKM-0661)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 132 m²
Diện tích ĐXD : 132 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0660)
Chi tiết
Giá bán : 10.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 134 m²
Diện tích ĐXD : 134 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0659)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất LK MT Yersin ( Mã BĐS : DLKM-0657)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Hoàng Diệu ( Mã BĐS : DLKM-0656)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0654)
Chi tiết
Giá bán : 3.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 78 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!