Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK MT Trần Anh Tông ( Mã BĐS : DLKM-0413)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : DLKM-0412)
Chi tiết
Giá bán : 11.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0411)
Chi tiết
Giá bán : 5.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Đất LK MT Phan Đình Giót ( Mã BĐS : DLKM-0410)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất LK MT Cổ Loa ( Mã BĐS : DLKM-0409)
Chi tiết
Giá bán : 5.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất LK MT Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : DLKM-0407)
Chi tiết
Giá bán : 35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 354 m²
Diện tích ĐXD : 354 m²
Chi tiết
Đất LK MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : DLKM-0406)
Chi tiết
Giá bán : 50 tỷ
Diện tích khuôn viên : 251 m²
Diện tích ĐXD : 251 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0405)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 79 m²
Diện tích ĐXD : 79 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0404)
Chi tiết
Giá bán : 3.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 66 m²
Diện tích ĐXD : 66 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DLKM-0403)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 105 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Hoàng ( Mã BĐS : DLKM-0402)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0400)
Chi tiết
Giá bán : 10.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 174 m²
Diện tích ĐXD : 174 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 35 khách và không thành viên online