Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH An Dương Vương ( Mã BĐS : DLKM-0436)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 69 m²
Diện tích ĐXD : 69 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : DLKM-0434)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Đất LK HXH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0433)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0423)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Huỳnh Tấn Phát ( Mã BĐS : DLKM-0422)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0421)
Chi tiết
Giá bán : 4.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0420)
Chi tiết
Giá bán : 4.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0419)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Đất LK MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : DLKM-0418)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 118 m²
Diện tích ĐXD : 118 m²
Chi tiết
Đất LK HXM Cổ Loa ( Mã BĐS : DLKM-0417)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0415)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 50 m²
Diện tích ĐXD : 50 m²
Chi tiết
Đất LK MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : DLKM-0414)
Chi tiết
Giá bán : 22.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 246 m²
Diện tích ĐXD : 246 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 42 khách và không thành viên online