Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-0071)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-0070)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-0069)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 100 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-0068)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 004 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-0067)
Chi tiết
Giá bán : 6.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 627 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-0065)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 502 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-0064)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 358 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : DBTM-0063)
Chi tiết
Giá bán : 13 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 295 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-0062)
Chi tiết
Giá bán : 33.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 122 m²
Diện tích ĐXD : 1 122 m²
Chi tiết
Đất Biệt Thự KQH Golf Valley ( Mã BĐS : DBTM-0061)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 363 m²
Diện tích ĐXD : 363 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : DBTM-0060)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 201 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : DBTM-0059)
Chi tiết
Giá bán : 71 tỷ
Diện tích khuôn viên : 6 000 m²
Diện tích ĐXD : 2 400 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà LK MT Lý Nam Đế Giá bán : 15.8 tỷ
Chi tiết Nhà LK HXH Mai Hoa Thôn Giá bán : 5.9 tỷ
Chi tiết Nhà LK HXH Vạn Hạnh Giá bán : 5.8 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Mạc Đỉnh Chi Giá bán : 45 tỷ
Chi tiết Nhà LK KQH Hoàng Văn Thụ Giá bán : 15 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Yersin Giá bán : 5.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Vạn Hạnh Giá bán : 2.75 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Đất LK Lê Thánh Tôn Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.8 tỷ

Có 26 khách và không thành viên online