Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập Trần Thái Tông ( Mã BĐS : ĐBT1062)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 602 m²
Diện tích ĐXD : 602 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT1061)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 700 m²
Diện tích ĐXD : 1 000 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Đống Đa ( Mã BĐS : ĐBT1060)
Chi tiết
Giá bán : 15.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 437 m²
Diện tích ĐXD : 362 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Cao Bá Quát ( Mã BĐS : ĐBT1059)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 251 m²
Diện tích ĐXD : 251 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Lê Văn Tám ( Mã BĐS : ĐBT1058)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 740 m²
Diện tích ĐXD : 740 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT1056)
Chi tiết
Giá bán : 33 tỷ
Diện tích khuôn viên : 13 000 m²
Diện tích ĐXD : 1 600 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Quang Khải ( Mã BĐS : ĐBT1055)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 230 m²
Diện tích ĐXD : 230 m²
Chi tiết
Đất Biệt thự KQH Golf Valley ( Mã BĐS : ĐBT1054)
Chi tiết
Giá bán : 25.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 469 m²
Diện tích ĐXD : 469 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Lê Văn Tám ( Mã BĐS : ĐBT1053)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 288 m²
Diện tích ĐXD : 288 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Cao Bá Quát ( Mã BĐS : ĐBT1051)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 251 m²
Diện tích ĐXD : 251 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT1050)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH Viện Hạt Nhân ( Mã BĐS : ĐBT1049)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 212 m²
Diện tích ĐXD : 212 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.45 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.25 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hoàng Diệu Giá bán : 5.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.8 tỷ

Có 93 khách và không thành viên online