BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : ĐBT0392)
Chi tiết
Giá bán : 1.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐBT0393)
Chi tiết
Giá bán : 1.07 tỷ
Diện tích khuôn viên : 165 m²
Diện tích ĐXD : 165 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : ĐBT0400)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : ĐBT0401)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 9 300 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0404)
Chi tiết
Giá bán : 1.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 262 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Đồi Phật Bà ( Mã BĐS : ĐBT0406)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 304 m²
Diện tích ĐXD : 304 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Huyền Trân Công Chúa ( Mã BĐS : ĐBT0409)
Chi tiết
Giá bán : 1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 254 m²
Diện tích ĐXD : 254 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐBT0411)
Chi tiết
Giá bán : 1.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 196 m²
Diện tích ĐXD : 196 m²
Chi tiết
Đất BT MT Nguyễn Siêu ( Mã BĐS : ĐBT0413)
Chi tiết
Giá bán : 950 triệu
Diện tích khuôn viên : 238 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT MT An Bình ( Mã BĐS : ĐBT0417)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 5 696 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Ba Tháng Tư ( Mã BĐS : ĐBT0419)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 235 m²
Diện tích ĐXD : 235 m²
Chi tiết
Đất BT MT Lâm Văn Thạnh ( Mã BĐS : ĐBT0422)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 572 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 51 khách và không thành viên online