BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT HXH Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : DBTM-1740)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1738)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 209 m²
Diện tích ĐXD : 209 m²
Chi tiết
Đất BT HXH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1735)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 126 m²
Diện tích ĐXD : 126 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Văn Hóa Thể Thao ( Mã BĐS : DBTM-1734)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 276 m²
Diện tích ĐXD : 276 m²
Chi tiết
Đất BT MT Mai Xuân Thưởng ( Mã BĐS : DBTM-1733)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 353 m²
Diện tích ĐXD : 353 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Đồi Trà ( Mã BĐS : DBTM-1732)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 228 m²
Diện tích ĐXD : 228 m²
Chi tiết
Đất BT MT Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : DBTM-1731)
Chi tiết
Giá bán : 19.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 160 m²
Diện tích ĐXD : 160 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBTM-0880)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 193 m²
Diện tích ĐXD : 193 m²
Chi tiết
Nhà BT 2MT An Bình ( Mã BĐS : NBTM-0879)
Chi tiết
Giá bán : 35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 650 m²
Diện tích ĐXD : 650 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0878)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 203 m²
Diện tích ĐXD : 203 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBTM-0877)
Chi tiết
Giá bán : 50 tỷ
Diện tích khuôn viên : 875 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBTM-0873)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 13 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!