BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập MT Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : NBT0579)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 728 m²
Diện tích ĐXD : 590 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Mai Anh Đào ( Mã BĐS : NBT0578)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 225 m²
Diện tích ĐXD : 225 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBT0577)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 225 m²
Diện tích ĐXD : 225 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : NBT0576)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 361 m²
Diện tích ĐXD : 361 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Yết Kiêu ( Mã BĐS : NBT0575)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 282 m²
Diện tích ĐXD : 282 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trần Bình Trọng ( Mã BĐS : NBT0574)
Chi tiết
Giá bán : 32 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 103 m²
Diện tích ĐXD : 1 103 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Quang Trung ( Mã BĐS : NBT0573)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 266 m²
Diện tích ĐXD : 266 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Đa Quý-Xuân Thọ ( Mã BĐS : NBT0572)
Chi tiết
Giá bán : 950 triệu
Diện tích khuôn viên : 126 m²
Diện tích ĐXD : 126 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Lê Văn Tám ( Mã BĐS : NBT0571)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 270 m²
Diện tích ĐXD : 270 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập 2MT Quang Trung ( Mã BĐS : NBT0570)
Chi tiết
Giá bán : 420 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 224 m²
Diện tích ĐXD : 4 224 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : NBT0569)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 315 m²
Diện tích ĐXD : 211 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Mê Linh ( Mã BĐS : NBT0568)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 470 m²
Diện tích ĐXD : 470 m²
Chi tiết

Có 246 khách và không thành viên online