Nhà đất Đà Lạt - Bất động sản Hưng Hưng Phát Đà Lạt


BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Biệt lập Mê Linh - Lâm Hà ( Mã BĐS : ĐBT0988)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 48 112 m²
Diện tích ĐXD : 1 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập đường 3/4 ( Mã BĐS : ĐBT0987)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 461 m²
Diện tích ĐXD : 205 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : ĐBT0986)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 063 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Lê Lai ( Mã BĐS : ĐBT0985)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 408 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : ĐBT0982)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 162 m²
Diện tích ĐXD : 162 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Yersin ( Mã BĐS : ĐBT0981)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT0980)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 230 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT0979)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 320 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Đinh Tiên Hoàng ( Mã BĐS : ĐBT0978)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 140 m²
Diện tích ĐXD : 140 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐBT0977)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 500 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐBT0975)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Yên Thế ( Mã BĐS : ĐBT0974)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 415 m²
Diện tích ĐXD : 241 m²
Chi tiết

Có 66 khách và không thành viên online