BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Lữ Gia ( Mã BĐS : NBTM-0783)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Tô Hiệu ( Mã BĐS : NBTM-0781)
Chi tiết
Giá bán : 28 tỷ
Diện tích khuôn viên : 821 m²
Diện tích ĐXD : 821 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Trần Phú ( Mã BĐS : NBTM-0780)
Chi tiết
Giá bán : 55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 178 m²
Diện tích ĐXD : 178 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0766)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : DLKM-0758)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 52 m²
Diện tích ĐXD : 52 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Huỳnh Tấn Phát ( Mã BĐS : DLKM-0757)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Đất LK MT Đoàn Thị Điểm ( Mã BĐS : DLKM-0756)
Chi tiết
Giá bán : 29 tỷ
Diện tích khuôn viên : 147 m²
Diện tích ĐXD : 147 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLKM-1150)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 112 m²
Diện tích ĐXD : 112 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Huỳnh Tấn Phát ( Mã BĐS : NLKM-1133)
Chi tiết
Giá bán : 6.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Trần Phú ( Mã BĐS : NLKM-1132)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Thái Lâm ( Mã BĐS : NLKM-1131)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLKM-1130)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 17 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!