BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập MT Hùng Vương ( Mã BĐS : NBT0591)
Chi tiết
Giá bán : 12.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 496 m²
Diện tích ĐXD : 283 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0590)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 428 m²
Diện tích ĐXD : 428 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : NBT0589)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 631 m²
Diện tích ĐXD : 631 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Huỳnh Thúc Kháng ( Mã BĐS : NBT0588)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 312 m²
Diện tích ĐXD : 312 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH Hàn Thuyên ( Mã BĐS : NBT0587)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 365 m²
Diện tích ĐXD : 365 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBT0586)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 305 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà Biệt thự Trần Hưng Đạo ( Mã BĐS : NBT0585)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 320 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : NBT0584)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBT0583)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 154 m²
Diện tích ĐXD : 154 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NBT0582)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 171 m²
Diện tích ĐXD : 171 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Hà Huy Tập ( Mã BĐS : NBT0581)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 219 m²
Diện tích ĐXD : 219 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Trần Phú ( Mã BĐS : NBT0580)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 404 m²
Diện tích ĐXD : 404 m²
Chi tiết

Có 236 khách và không thành viên online