BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0834)
Chi tiết
Giá bán : 1.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 87 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0832)
Chi tiết
Giá bán : 1.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0831)
Chi tiết
Giá bán : 1.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0830)
Chi tiết
Giá bán : 1.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 92 m²
Diện tích ĐXD : 92 m²
Chi tiết
Đất Mặt tiền đồi Thông tin ( Mã BĐS : ĐLK0827)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 128 m²
Diện tích ĐXD : 128 m²
Chi tiết
Đất LK Mặt tiền Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : ĐLK0775 )
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 122 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Đất Mặt tiền Đoàn Thị Điểm ( Mã BĐS : ĐLK0820)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 89 m²
Diện tích ĐXD : 89 m²
Chi tiết
Đất Liên kế đồi Thông tin ( Mã BĐS : ĐLK0816)
Chi tiết
Giá bán : 1.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 116 m²
Diện tích ĐXD : 116 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK0811)
Chi tiết
Giá bán : 1.56 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Nguyên tử Lực ( Mã BĐS : ĐLK0810)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK Hẻm Đồng Tâm ( Mã BĐS : ĐLK0809)
Chi tiết
Giá bán : 1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 105 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : ĐLK0807)
Chi tiết
Giá bán : 1.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 56 khách và không thành viên online