BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập Mai Anh Đào ( Mã BĐS : NBT0559)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 256 m²
Diện tích ĐXD : 256 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Sương Nguyệt Ánh ( Mã BĐS : NBT0558)
Chi tiết
Giá bán : 55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 500 m²
Diện tích ĐXD : 1 500 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Đống Đa ( Mã BĐS : NBT0557)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 456 m²
Diện tích ĐXD : 456 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Phù Đổng ( Mã BĐS : NBT0556)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 710 m²
Diện tích ĐXD : 390 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Pasteur ( Mã BĐS : NBT0555)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 203 m²
Diện tích ĐXD : 203 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Pasteur ( Mã BĐS : ĐBT0869)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 284 m²
Diện tích ĐXD : 284 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : ĐBT0868)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 266 m²
Diện tích ĐXD : 285 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐBT0867)
Chi tiết
Giá bán : 3.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 285 m²
Diện tích ĐXD : 285 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập MT Tôn Thất Tùng ( Mã BĐS : ĐBT0866)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 707 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất Biệt lập 2MT Yersin ( Mã BĐS : ĐBT0865)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 768 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất BL 2MT Đinh Công Tráng ( Mã BĐS : ĐBT0864)
Chi tiết
Giá bán : 9.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 723 m²
Diện tích ĐXD : 723 m²
Chi tiết
Đất BL MT đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : ĐBT0863)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 556 m²
Diện tích ĐXD : 270 m²
Chi tiết

Có 71 khách và không thành viên online