BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Nguyễn Hoàng ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0934)
Chi tiết
Giá bán : 1.78 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Hàn Thuyên ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0933)
Chi tiết
Giá bán : 3.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0932)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0931)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 156 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0923)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Đất Liên kế KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0922)
Chi tiết
Giá bán : 2.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 135 m²
Diện tích ĐXD : 135 m²
Chi tiết
Đất Liên kế KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : ĐLK-KQH0916)
Chi tiết
Giá bán : 1.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 108 m²
Diện tích ĐXD : 108 m²
Chi tiết
Đất Mặt tiền Phan Bội Châu ( Mã BĐS : ĐLK0969)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 210 m²
Diện tích ĐXD : 210 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Chí Thanh ( Mã BĐS : ĐLK0967)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 225 m²
Diện tích ĐXD : 225 m²
Chi tiết
Đất Hẻm XH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK0966)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất mặt tiền Thi Sách ( Mã BĐS : ĐLK0965)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 540 m²
Diện tích ĐXD : 540 m²
Chi tiết
Đất hẻm XH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : ĐLK0960)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 79 m²
Diện tích ĐXD : 79 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.65 tỷ
Chi tiết Nhà KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 4.2 tỷ
Chi tiết Nhà LK-KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.1 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.65 tỷ
Chi tiết Đất KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Mạc Đỉnh Chi Giá bán : 6.4 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.88 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Gia Tự Giá bán : 1.6 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.78 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.4 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 2.9 tỷ

Có 86 khách và không thành viên online