BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : ĐLK1051)
Chi tiết
Giá bán : 2.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Đất HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK1050)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Đất HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK1049)
Chi tiết
Giá bán : 3.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : ĐLK1048)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 196 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Đất HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK1046)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 66 m²
Diện tích ĐXD : 66 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : ĐLK1044)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : ĐLK1043)
Chi tiết
Giá bán : 2.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 66 m²
Chi tiết
Đất MT Thi Sách ( Mã BĐS : ĐLK1042)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Đất HXH Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK1041)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn An Ninh ( Mã BĐS : ĐLK1040)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : ĐLK1034)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : ĐLK1033)
Chi tiết
Giá bán : 3.69 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 28.4 tỷ
Chi tiết Nhà HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 7.2 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Đào Duy Từ Giá bán : 2.4 tỷ
Chi tiết Nhà LK Phạm Hồng Thái Giá bán : 2.95 tỷ
Chi tiết Nhà MT đường 3/2 Giá bán : 22 tỷ
Chi tiết Nhà MT Đồng Tâm Giá bán : 7 tỷ
Chi tiết Nhà Hẻm Nguyễn Công Trứ Giá bán : 4.1 tỷ
Chi tiết Đất HXH Phù Đổng Giá bán : 9.2 tỷ
Chi tiết Đất HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 3.1 tỷ
Chi tiết Đất HXH Phù Đổng Giá bán : 4.2 tỷ
Chi tiết Đất HXH Phù Đổng Giá bán : 3.85 tỷ
Chi tiết Đất HXH Hai Bà Trưng Giá bán : 4.5 tỷ

Có 164 khách và không thành viên online